icon_corner icon_start_stop enlarge2 icon_start_stop icon_start_stop icon_post icon_miss icon_save icon_card_red enlarge2 icon_save icon_start_stop icon_card_yellow attack icon chevron-down icon chevron-left icon chevron-right icon chevron-up icon cross icon defence icon icon_disallowed_goal email icon facebook icon google icon instagram icon linkedin icon messenger icon pinterest icon play icon plus-thin icon plus icon search icon soundcloud icon sub-in icon sub-out icon icon_sub tweet icon twitter icon icon_user__out icon_user_out vimeo icon whatsapp icon icon_start_stop youtube icon
Close

Latest videos

26th December 2016

Rafa's review: Sheffield Wednesday reaction

Rafa Benitez spoke to NUFC TV after Newcastle's Boxing Day defeat to Sheffield Wednesday. 

Breaking News

Dismiss Close
Enable Recite